O nás

PROFIL SPOLOČNOSTI

Závod LIAZ vo Veľkom Krtíši vznikol 1.1.1972 ako ôsmy samostatný závod podniku. V roku 1973 bola zahájená I. etapa výstavby na rozlohe 6 ha. Výroba v nových priestoroch bola spustená v r. 1978 pri zamestnanosti 600 vysokokvalifikovaných pracovníkov. V rokoch 1985-90 došlo k výstavbe II. etapy a po jej dokončení sa závod rozkladal na 10 ha a zamestnával 1100 pracovníkov. Výrobný program závodu spočíval hlavne vo výrobe spojovacích hriadeľov, spojovacích a riadiacich tyčí, guľových čapov, ojníc a ďalších dielov motorov. Postupne sa rozširovala výroba a montáž motorov Š706 RT, podvozkov, autobusov rady RT a RTD, vodných čerpadiel a rôznych iných automobilových dielcov.

Ďalšia etapa nastala v roku 1992 zmenou právnej formy a závod sa pretransformoval na spoločnosť s ručením obmedzením, o rok neskôr sa začalo konštruovať a následne vyrábať malé trojkolesové vozidlo s označením 3 VEKA. Spoločenské zmeny ako i zlý odhad novej výroby postupne spoločnosť dostávali do útlmu až do roku 1998, keď do firmy vstúpil nový konateľ spoločnosti pán Marián Troliga. Vzhľadom na vážnu situáciu spoločnosti sa táto transformuje na súkromnú spoločnosť s obchodnou značkou LIAZ, s.r.o..

Táto spoločnosť v plnej miere zachováva a postupne rozvíja a zdokonaľuje nosné výrobné programy firmy, ako sú spojovacie hriadele, spojovacie a riadiace tyče, vodné čerpadlá, rôzne druhy čapov, ojníc, výfukov a postupne zavádza nové druhy automobilových dielov a to teleskopické tlmiče a iné. Firma LIAZ, s.r.o. úspešne vstupuje do prvovýroby a náhradnej spotreby na tuzemskom trhu, ako aj na trhoch krajín EÚ.

Kvalitu našich výrobkov potvrdzuje aj získanie certifikátu ISO 9001:2000.